01:48 | GMT: 23:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
URLOPYPL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
URLOPYPL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przejęciem przez spółkę FON S.A.
URLOPYPL
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
URLOPYPL
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz URLOPY.PL sp. z o.o.
URLOPYPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
URLOPYPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
URLOPYPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
URLOPYPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
URLOPYPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
URLOPYPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
URLOPYPL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
URLOPYPL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
URLOPYPL
WZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego wyniku za rok 2011.
URLOPYPL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
URLOPYPL
Publikacja raportu za 2011 rok.
URLOPYPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
URLOPYPL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
URLOPYPL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
URLOPYPL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
URLOPYPL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
URLOPYPL
WZA
URLOPYPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
URLOPYPL
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
URLOPYPL
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B.
URLOPYPL
Publikacja raportu za 2010 rok.
URLOPYPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
URLOPYPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
URLOPYPL
Po zakończeniu sesji spółka powróci w skład indeksu NCIndex.
URLOPYPL
Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. Scalenie akcji w stosunku 36:1.
URLOPYPL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
URLOPYPL
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
URLOPYPL
NWZA


«Powrót do terminarza spółek