02:56 | GMT: 00:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
UNITED

Data
Spółka
Wydarzenie
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2018.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
UNITED
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
UNITED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
UNITED
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
UNITED
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
UNITED
Publikacja raportu za 2015 rok.
UNITED
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
UNITED
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
UNITED
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
UNITED
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
UNITED
Publikacja raportu za 2014 rok.
UNITED
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
UNITED
NWZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
UNITED
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
UNITED
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
UNITED
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
UNITED
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
UNITED
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
UNITED
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
UNITED
NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNITED
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
UNITED
Publikacja raportu za 2013 rok.
UNITED
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UNITED
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
UNITED
NWZA ws. zmian w składzie RN.
UNITED
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
UNITED
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
UNITED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
UNITED
Publikacja raportu za 2012 rok.
UNITED
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
UNITED
Pierwszy dzień notowań na NC 106.000.000 akcji serii F i 16.700.000 akcji serii G.
UNITED
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
UNITED
Początek notowań spółki STOCKINFO (STC) pod nazwą UNITED (UTD), w związku ze zmianą firmy.
UNITED
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz powołania nowych członków RN.
UNITED
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian statutu oraz powołania nowych członków RN.
UNITED
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
UNITED
Publikacja raportu za 2011 rok.
UNITED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
UNITED
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek