00:44 | GMT: 22:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
VCP

Data
Spółka
Wydarzenie
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VCP
Publikacja raportu za 2019 rok.
VCP
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa oraz powołania nowego składu RN.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VCP
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania nowego składu RN.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
VCP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
VCP
Publikacja raportu za 2018 rok.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
VCP
NWZA ws. zmiany statutu.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VCP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
VCP
Publikacja raportu za 2017 rok.
VCP
NWZA ws. zmiany statutu.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VCP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
VCP
Publikacja raportu za 2016 rok.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VCP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. oraz dalszego istnienia spółki.
VCP
Publikacja raportu za 2015 rok.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VCP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
VCP
Publikacja raportu za 2014 rok.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VCP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
VCP
Publikacja raportu za 2013 rok.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VCP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
VCP
Publikacja raportu za 2012 rok.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
VCP
Pierwszy dzień notowań na NC 681.809 akcji serii C i 200.788 akcji serii E.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
VCP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VCP
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru.
VCP
Publikacja raportu za 2011 rok.
VCP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VCP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
VCP
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii E.
VCP
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii E.
VCP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
VCP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
VCP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji serii E.
VCP
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VCP
WZA
VCP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VCP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek