01:22 | GMT: 23:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VIATRON

Data
Spółka
Wydarzenie
VIATRON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VIATRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki (pokrycia straty) za rok 2019 oraz kontynuacji działalności spółki.
VIATRON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za 2019 rok.
VIATRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VIATRON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
VIATRON
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
VIATRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kontynuacji działalności spółki.
VIATRON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za 2018 rok.
VIATRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VIATRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
VIATRON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za 2017 rok.
VIATRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
VIATRON
NWZA ws. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.
VIATRON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VIATRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016.
VIATRON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za 2016 rok.
VIATRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VIATRON
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
VIATRON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VIATRON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
VIATRON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
VIATRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015.
VIATRON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za 2015 rok.
VIATRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VIATRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2014, odstąpienia od dochodzenia od akcjonariuszy zwrotu wypłaconej dywidendy za rok 2013, otrzymanej w dobrej wierze oraz zarachowania wypłaconej dywidendy za rok 2013, podlegającej zwrotowi na poczet przyszłej wypłaty dywidendy za rok 2015.
VIATRON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VIATRON
Publikacja raportu za 2014 rok.
VIATRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VIATRON
NWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz zmian w składzie RN.
VIATRON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VIATRON
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
VIATRON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
VIATRON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
VIATRON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VIATRON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VIATRON
Publikacja raportu za 2013 rok.
VIATRON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VIATRON
NWZA ws. przyjęcia programu premiowego dla Prezesa Zarządu oraz zmian w składzie RN.
VIATRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VIATRON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VIATRON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek