19:59 | GMT: 17:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VINDEXUS

Data
Spółka
Wydarzenie
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VINDEXUS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VINDEXUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 48.062 akcji serii K oraz 40.000 akcji serii L.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VINDEXUS
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
VINDEXUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
VINDEXUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
VINDEXUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VINDEXUS
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
VINDEXUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
VINDEXUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
VINDEXUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VINDEXUS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
VINDEXUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
VINDEXUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
VINDEXUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VINDEXUS
NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. "Spółka Przejmująca" z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka przejmowana".
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VINDEXUS
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
VINDEXUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
VINDEXUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
VINDEXUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VINDEXUS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
VINDEXUS
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
VINDEXUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VINDEXUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
VINDEXUS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
VINDEXUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
VINDEXUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
VINDEXUS
NWZA ws. wyboru nowych członków RN.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
VINDEXUS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
VINDEXUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
VINDEXUS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
VINDEXUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
VINDEXUS
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
VINDEXUS
WZA
VINDEXUS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
VINDEXUS
Publikacja raportu za 2010 rok.
VINDEXUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
VINDEXUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
VINDEXUS
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.


«Powrót do terminarza spółek