17:22 | GMT: 15:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VOICETEL

Data
Spółka
Wydarzenie
VOICETEL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VOICETEL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VOICETEL
ZWZA ws. m.in. pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty za rok obrotowy 2019.
VOICETEL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
VOICETEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
VOICETEL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
VOICETEL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VOICETEL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
VOICETEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
VOICETEL
Publikacja raportu za 2018 rok.
VOICETEL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VOICETEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
VOICETEL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VOICETEL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VOICETEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
VOICETEL
Publikacja raportu za 2017 rok.
VOICETEL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VOICETEL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
VOICETEL
Dzień pierwszego notowania na NC 500.010 akcji serii A oraz 500.000 akcji serii B.
VOICETEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
VOICETEL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VOICETEL
NWZA ws. zmiany statutu, dematerializacji akcji serii „A” i akcji serii „B” oraz wprowadzenia ich do obrotu na NC, udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz wiceprezesem zarządu, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
VOICETEL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VOICETEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2016.
VOICETEL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VOICETEL
Publikacja raportu za 2016 rok.
VOICETEL
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na GPW oraz upoważnienia zarządu do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A.
VOICETEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
VOICETEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015.
VOICETEL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VOICETEL
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii C oraz 20.000 akcji serii D.


«Powrót do terminarza spółek