11:17 | GMT: 09:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VIVID

Data
Spółka
Wydarzenie
VIVID
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VIVID
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
VIVID
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i pokrycia niepokrytej straty za lata ubiegłe.
VIVID
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VIVID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VIVID
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VIVID
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu.
VIVID
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
VIVID
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu.
VIVID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 i niepokrytej straty za lata poprzednie.
VIVID
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VIVID
Publikacja raportu za 2018 rok.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VIVID
NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką Vivid Games Sp. z o.o. oraz przekazania przez zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.
VIVID
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VIVID
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.474.681 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VIVID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 i niepokrytej straty za lata poprzednie.
VIVID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VIVID
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji i zmiany statutu.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VIVID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
VIVID
NWZA ws. m.in. wyboru członków RN.
VIVID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VIVID
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
VIVID
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.500.000 akcji serii A, 8.800.000 akcji serii B, 296.465 akcji serii C, 2.000.000 akcji serii D, 349.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
VIVID
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VIVID
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
VIVID
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VIVID
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VIVID
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
VIVID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VIVID
NWZA ws. połączenia spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A.
VIVID
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VIVID
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VIVID
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z MSSF i MSR oraz zatwierdzenia zmiany regulaminu RN.
VIVID
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VIVID
Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VIVID
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
VIVID
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VIVID
Pierwszy dzień notowań na NC 296.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VIVID
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
VIVID
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
VIVID
Zakończenie przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
VIVID
Początek przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
VIVID
NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 5 podjętej przez ZWZA 15 kwietnia 2015 oraz zmiany statutu.
VIVID
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VIVID
ZWZA ws. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
VIVID
Publikacja raportu za 2014 rok.
VIVID
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VIVID
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VIVID
NWZA ws. zmiany statutu.
VIVID
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VIVID
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VIVID
Publikacja raportu za 2013 rok.
VIVID
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VIVID
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VIVID
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VIVID
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VIVID
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
VIVID
Publikacja raportu za 2012 rok.
VIVID
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
VIVID
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
VIVID
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VIVID
NWZA ws. zmian w składzie RN.
VIVID
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VIVID
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VIVID
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
VIVID
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
VIVID
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek