17:09 | GMT: 15:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WIELTON

Data
Spółka
Wydarzenie
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WIELTON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WIELTON
NWZA ws. połączenia spółki Wielton S.A. i Wielton Investment Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
WIELTON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WIELTON
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka RN delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad działaniami inwestycyjnymi spółki na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WIELTON
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
WIELTON
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WIELTON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
WIELTON
ZWZA ws. m.in. podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
WIELTON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WIELTON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
WIELTON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WIELTON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
WIELTON
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
WIELTON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
WIELTON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WIELTON
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
WIELTON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WIELTON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
WIELTON
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WIELTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
WIELTON
WZA
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
WIELTON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WIELTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek