09:23 | GMT: 07:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WIERZYCL

Data
Spółka
Wydarzenie
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2019 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
WIERZYCL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2018 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
WIERZYCL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2017 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
WIERZYCL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2016 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
WIERZYCL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2015 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WIERZYCL
NWZA ws. odwołania członków RN oraz powołania RN w nowym składzie.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WIERZYCL
NWZA ws. powołania członka RN.
WIERZYCL
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WIERZYCL
NWZA ws. powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na ZWZA zwołanym na dzień 24.06.2015 r.
WIERZYCL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WIERZYCL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
WIERZYCL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2014 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WIERZYCL
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
WIERZYCL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
WIERZYCL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
WIERZYCL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału wyniku finansowego za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2013 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WIERZYCL
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
WIERZYCL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
WIERZYCL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
WIERZYCL
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku, a także przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy oraz zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2012 rok.
WIERZYCL
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WIERZYCL
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
WIERZYCL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
WIERZYCL
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
WIERZYCL
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
WIERZYCL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
WIERZYCL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
WIERZYCL
WZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy, umorzenia części akcji serii F oraz emisji akcji serii G i podwyższenia kapitału zakładowego oraz scalenia akcji.
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2011 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WIERZYCL
NWZA ws. wyboru członka RN.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WIERZYCL
WZA
WIERZYCL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za 2010 rok.
WIERZYCL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
WIERZYCL
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek