12:30 | GMT: 10:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WISTIL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WISTIL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
WISTIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WISTIL
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz zmian w statucie.
WISTIL
Dzień wykupu akcji spółki przez Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” po cenie 53,36 zł za akcję.
WISTIL
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
WISTIL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
WISTIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WISTIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WISTIL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
WISTIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WISTIL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WISTIL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
WISTIL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WISTIL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WISTIL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WISTIL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
WISTIL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WISTIL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
WISTIL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WISTIL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WISTIL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WISTIL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
WISTIL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WISTIL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
WISTIL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WISTIL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WISTIL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WISTIL
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
WISTIL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WISTIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WISTIL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
WISTIL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WISTIL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WISTIL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
WISTIL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
WISTIL
WZA
WISTIL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WISTIL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WISTIL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie praw użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
WISTIL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
WISTIL
NWZA


«Powrót do terminarza spółek