20:27 | GMT: 18:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
XPLUS

Data
Spółka
Wydarzenie
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
XPLUS
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
XPLUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
XPLUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 i za cały 2019 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
XPLUS
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
XPLUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
XPLUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za 2018 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
XPLUS
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
XPLUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
XPLUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
XPLUS
Publikacja raportu za 2017 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
XPLUS
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
XPLUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
XPLUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
XPLUS
Publikacja raportu za 2016 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
XPLUS
Publikacja raportu za 2015 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
XPLUS
Publikacja raportu za 2014 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
XPLUS
Publikacja raportu za 2013 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
XPLUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
XPLUS
Publikacja raportu za 2012 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
XPLUS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
XPLUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
XPLUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
XPLUS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
XPLUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
XPLUS
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
XPLUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
XPLUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
XPLUS
WZA
XPLUS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
XPLUS
Publikacja raportu za 2010 rok.
XPLUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
XPLUS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
XPLUS
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek