11:56 | GMT: 09:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ZEPAK

Data
Spółka
Wydarzenie
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZEPAK
NWZA ws. połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz zmiany statutu.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZEPAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2019.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ZEPAK
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZEPAK
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.
ZEPAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ZEPAK
NWZA ws. połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz miany w składzie RN.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZEPAK
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZEPAK
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.
ZEPAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
ZEPAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
ZEPAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ZEPAK
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN VII kadencji oraz zmiany w składzie RN.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZEPAK
Wypłata dywidendy 1,29 zł na akcję.
ZEPAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,29 zł na akcję.
ZEPAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,29 zł na akcję.
ZEPAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ZEPAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ZEPAK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ZEPAK
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
ZEPAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
ZEPAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZEPAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZEPAK
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
ZEPAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
ZEPAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
ZEPAK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ZEPAK
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZEPAK
NWZA ws. ustalenia nowej liczby członków RN VI kadencji oraz zmian w składzie RN.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ZEPAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ZEPAK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZEPAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ZEPAK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ZEPAK
NWZA ws. wynagrodzenia członków RN, ustalenia nowej liczby członków RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ZEPAK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ZEPAK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-energia.
ZEPAK
Debiut spółki na GPW.
ZEPAK
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
ZEPAK
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
ZEPAK
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ZEPAK
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
ZEPAK
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
ZEPAK
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek