03:50 | GMT: 01:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 14,90 zł na akcję.
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za II kwartał 2011 roku.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
AAT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres C2A
C2A 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
COM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FNE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ITX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IVC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IOD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ITM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KOR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KPC 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku, obejmującego okres od 01.04.2011 do 30.06.2011.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MOB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
NVS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PBF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PHO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PPR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PXY 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
RDG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SEV 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
SEV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SP1 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, H, I, J, K, L i Ł.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SNG 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia zasad programu opcyjnego.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TMS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TAC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TOA 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
URL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WDB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.