02:21 | GMT: 00:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FNE 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PGS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 euro na akcję.
REM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
SCS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex oraz NCX Life Science.
AMD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MO.US 
NYSE 
15:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AZN.UK 
LSE 
10:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BAS.DE 
Euronext 
09:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BAY.DE 
Euronext 
09:30
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MET.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MSI.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
RDSA.UK 
LSE 
10:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.