22:40 | GMT: 20:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
APN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
EMK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
KRI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
LUX 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
MPY 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PEK 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia.
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków, zmiany w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia członkom RN.
SHG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HPQ.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.