17:23 | GMT: 16:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
WZA
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. przedłużenia terminu, na który został utworzony kapitał rezerwowy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o.
CPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
NWZA ws. nabywania akcji własnych oraz zmian w statucie.
ELS 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję Amerykańskich Akcji/Kwitów Depozytowych, wprowadzenia systemu opcji menadżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie i w składzie RN.
IDM 
GPW 
 
NWZA ws. nabywania akcji własnych, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego dotychczas utworzonego.
IGT 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
JAG 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
KRI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
LUX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
PBF 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie członków RN Systemem Motywacyjnym "S4E" Spółka Akcyjna na lata 2011-13 oraz zmian w statucie.