05:24 | GMT: 03:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmian w składzie RN.
ALU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii K.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PIS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
QRT 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
SNG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SYN 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VOX 
NC 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.