13:34 | GMT: 11:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BDX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
CKL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmian w składzie zarządu, upoważnienia RN do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka/członków zarządu.
ELB 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
EPI 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz zmian w statucie.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GTN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ITG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
INF 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, rocznych nagród o charakterze uznaniowym dla członków zarządu, zasad wynagradzania członków RN oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LBT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MTL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
WZA
NWN 
GPW 
 
WZA
NWR 
GPW 
 
WZA
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
OPG 
GPW 
 
WZA
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PFM 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
PGP 
NC 
 
NWZA ws. scalenia akcji, zmian statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PLG 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zmiany statutu.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
RLP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
WSE 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MET.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
UNA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.