13:47 | GMT: 11:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,19 zł na akcję.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za I kwartał 2012 roku.
KRU 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
06N 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
4FM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
5AH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ABA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ABM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ACT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
ADS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
APL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
APO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ARC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ASS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ASP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
B2B 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BCI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BIO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BMI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BSC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,97 zł na akcję.
BL5 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BDS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres C2A
C2A 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CAI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
COD 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
COD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
COL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DEP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DGT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DES 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DMZ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DRU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DUO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ELB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EMP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty, dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EMR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EPD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EAP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EUI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ETL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres F24
F24 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FFO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FTN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FNE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FTE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FOT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GCI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GNR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GKS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 i dalszego istnienia spółki.
GOB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GRT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GJA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HWE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HBP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HFT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IDE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IFS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku (III kwartał roku obrotowego 2011/2012).
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ITG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ITL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IVC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IPC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku oraz za rok obrotowy 13 sierpnia 2010 / 31 grudnia 2011.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IQM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IMX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
JAG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KCS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KKM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LRK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MRA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MBF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MNS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MNS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MDS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MSO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MIP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MOB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MOE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MON 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MSX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NMX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NFP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NGS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NTT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
O2O 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ORI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OTN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ORG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ORN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PGD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PBF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
OIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PFM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PHO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PLT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
PLJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PLA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PPR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PRF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PMI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PXY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PCA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
QRT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011.
RFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RAF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
REG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
REL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ROD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RUN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RVU 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SCM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SRT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SFS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SOB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SP1 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
STT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SUN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SYN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TMP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TMP 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TER 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TLT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TAC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TVL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ERP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TWI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
UBT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WAS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WAP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WPX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WHH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WDK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WIS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
YWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres ZOC
ZOC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ALV.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.