01:12 | GMT: 23:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań akcji spółki ATM SA z prawem do objęcia akcji spółki ATM SI SA.
LWB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DKR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki z powodu nie przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2012 w terminie określonym przepisami prawa.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IVC 
NC 
 
Początek notowań spółki PRTRADE (PTR) pod nazwą INVICO (IVC), w związku ze zmianą firmy.
MAB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, dematerializacji akcji serii D i H oraz ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW.
MMC 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków RN.
NWN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NWR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku, nabycia akcji własnych, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
PLF 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RBC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
SEN 
GPW 
 
WZA
SOB 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie, zmian w składzie RN.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
UTD 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.