11:55 | GMT: 09:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
CKL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lindab A.B.
CER 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
ERN 
NC 
 
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ETL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GRT 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków RN, zmiany statutu.
IFR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MAK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o., powołania RN V kadencji, ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
PLA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
SHG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości, uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 11 stycznia 2012 dot. zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego, zmian w składzie RN.
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
CW.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
CPB.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
LOW.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.