05:01 | GMT: 03:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 na akcję.
PEO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,38 zł na akcję.
AIN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
WZA
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
BDL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
CKL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lindab A.B.
GNR 
NC 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GRI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2011.
HRC 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zamiany części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii C.
JHM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
KBD 
GPW 
 
Początek notowań spółki TRION (TIN) pod nazwą KBDOM (KBD), w związku ze zmianą firmy.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 do 31.03.2012.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011, obejmującego okres od 01.04.2011 do 31.03.2012.
NET 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i niepodzielonego wyniku finansowego z lat wcześniejszych oraz połączenia ze spółką jednoosobową CDP Netia sp. z o.o.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tell SA.
SEA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
SEL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SPK 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
SWD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
YOL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FDX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.