06:30 | GMT: 04:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ENA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
7FT 
NC 
 
WZA
ABC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ACA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ACR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ADU 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
AFH 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
AGM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ALS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 28 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
AOL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ASA 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia strat, emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego.
APO 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
ARM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ATG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku, nabycia akcji w celu umorzenia, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E.
ATO 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
B3S 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-informatyka.
BCI 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
BRG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BPN 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
BLR 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
BTC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BLO 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BTG 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
BLU 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
BDG 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
CTC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
CFL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
CMP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CLM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
CRS 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2011 rok.
CRM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
CTG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 roku, emisji warrantów subskrypcyjnych.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
DBC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIGdiv.
DEL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej oraz instytucjonalnej.
ELT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ELZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-informatyka.
ELZ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EMM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 roku.
EON 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EHG 
GPW 
 
WZA
ECK 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
wykres F24
F24 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
FTN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
FNE 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology S.A. ze spółką zależną OMENIX Sp. z o.o.
GEN 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, podziału akcji imiennych serii A na akcje imienne serii A1 oraz A2 oraz zamiany akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela.
GTK 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 6 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
GTF 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2011.
GRT 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GIW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011, połączenia ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez zmniejszenia wartości nominalnej akcji.
GRM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GJA 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GRC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
HRL 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ICD 
NC 
 
WZA
wykres IDH
IDH 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
IDM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
IMC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IDT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
IGN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
INP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ITB 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
IQM 
NC 
 
WZA
ISG 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-deweloperzy.
KCS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
KMP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
KMS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011, określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej oraz zastawu rejestrowego, ustanowionych na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA.
KOR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
KCH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
LPS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji.
LSH 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok i wypłaty dywidendy.
LZM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
MLB 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
MAR 
NC 
 
WZA ws. m.in. rozliczenia zysku za rok 2011.
MXP 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
MBF 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za 2011 rok.
MLP 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
MMC 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym.
MOB 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MBR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MOD 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MOM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
MZA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, wprowadzenia programu opcji menedżerskich dla kadry zarządzającej.
NGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
NCT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
O2O 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
OPE 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
ORL 
NC 
 
WZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy oraz przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
PBO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-budownictwo.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii E-1,E-2,E-3, F na akcje zwykłe na okaziciela, emisji obligacji na okaziciela.
OIL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
PFL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 do 31.12.2011.
PSM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
PQA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-budownictwo.
PIT 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
PLT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
PLF 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
PLJ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PLJ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
PND 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
PPR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
PFR 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PRT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
QRS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
QRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
RWL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RWD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROD 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
RCW 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
SNW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
SEA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
SFS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki, dochodzenia odszkodowania za szkodę przy sprawowaniu zarządu przez członków zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SMS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 29.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy objęcia obligacji z członkiem RN.
SPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.
SP1 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
SHG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
SCS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
TOS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
TXN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz wyrażenia zgody zarządowi na nabycie akcji imiennych serii A celem ich dalszego umorzenia.
TLO 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
TSG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku, wypłaty dywidendy oraz odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
TRK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
TRI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-deweloperzy.
UNI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VTI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
VIV 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
WAP 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
WHH 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych.
WDK 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
WOJ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
WSE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
YOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ZMT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
wykres ZOC
ZOC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.