04:42 | GMT: 02:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za II kwartał 2012 roku.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
BAU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
DEM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
DRE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian składu RN.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FMO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IND 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
ITM 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KDM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Ukraine i WIG-CEE.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MAD 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MBF 
NC 
 
NWZA ws. pokrycia straty z działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej i in.
MCP 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MNS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PXY 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TIG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TMS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TRN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
VVD 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WLB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Tomasza Kustrę.
WIS 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, zmian w składzie RN i in.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EON.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.