05:10 | GMT: 03:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
BPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ESC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EGH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 19 z 19 maja 2010 oraz zmian w składzie RN.
MBW 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
NWN 
GPW 
 
NWZA ws. powołania dyrektora.
NGS 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2011, scalenia akcji, zmian w składzie RN.
PHR 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 16 i 17 ZWZ z 14 maja 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i serii D z zachowaniem prawa poboru i in.
POS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SNG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ULM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,66 zł na akcję.
DELL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.