05:52 | GMT: 04:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
KGH 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 77,36 zł na akcję.
ALT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
ARR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CTF 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DEP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
NWZA ws. ustalania liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
HRP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwał nr 1, 2 i 3 NWZA z 30 czerwca 2010 oraz zmiany statutu.
HRS 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IZS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MSP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A i B.
PCG 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
RAF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
STF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.