05:38 | GMT: 03:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ATD 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DUO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ERN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
wykres KME
KME 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
KFL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MCL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego przez spółkę w 2012 roku, zmian w składzie RN oraz połączenia Macrologic SA ze spółką Conseila sp. z o.o.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PGM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
RPC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
TPM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
TRK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TVL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.