12:43 | GMT: 10:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A.
 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN, zmian statutu.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
DES 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC z powodu nieprzekazania raportów za III i IV kwartał 2012 roku.
EST 
GPW 
 
WZA
FKD 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FER 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.
INM 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
MAB 
GPW 
 
Zakończenie zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy instytucjonalnej.
MFD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej i in.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PRC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
RNK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.