08:24 | GMT: 07:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EUR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
AGR 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012, zakończenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2010-2013, uchylenia uchwały nr 19 i 20 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
BAC 
GPW 
 
ZWZA
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2012 oraz zmiany uchwały nr 10 ZWZA z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 euro na akcję.
INB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012r. oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok 2012.
IMX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.
O2O 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
QMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2012.
ZLR 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.