05:59 | GMT: 03:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej za rok 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
7FT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ABA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów do spółek zależnych.
ABP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
ADA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ADF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
ADS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
AFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
ATC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ATG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AAL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
B2B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru.
BRG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2012 r.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BIM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BIO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG i WIG-Poland.
BTC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D.
BTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F w ramach subskrypcji prywatnej.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
BMR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
BOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. korekty zysków za poprzedzające rok 2012 lata obrotowe oraz pokrycia straty za rok 2012.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
BRA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
wykres C2A
C2A 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
CTC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG i WIG-Poland.
CLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 14/IV/2013 ZWZ z 10 kwietnia 2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
DFG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
DTR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
DRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok z zysku z lat przyszłych.
EFI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zadysponowania wynikiem finansowym za 2012 rok.
ELT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012.
EEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2012 r.
EHG 
GPW 
 
ZWZA
ECK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
GEU 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz zmian w statucie.
FKD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
FCL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2012.
GCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
GNR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
GTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GTR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji zwykłych.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz powołania Komitetu Audytu.
HRC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
MRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
HEF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
IDE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IDE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r., dalszego istnienia spółki, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
IDT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, połączenia spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna ze Spółką WDSP HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w związku z emisją akcji serii D (akcji połączeniowych).
IDG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
ITB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
INV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
wykres IU
IUS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.
KBD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
KCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
KKH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
KMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, zmiany Uchwały numer 5 z 25 listopada 2011 NWZ w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
KZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2012 rok.
KSG 
GPW 
 
ZWZA i NWZA
LRQ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
LUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
LZM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MRA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, emisji akcji serii D oraz zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przekazania straty za rok obrotowy 2012.
MBF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
MDI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
MOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MON 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MTR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
NMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
O2O 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
OPF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
OTS 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.
PCX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-chemia.
PCG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
OIL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012.
PGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
PSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
PXM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 416.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 396.153.846 akcji zwykłych na okaziciela serii N1.
PLA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PRI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,09 zł na akcję.
PRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
PRT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
PRV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PUN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
QRS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
QMK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
RNC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
RSE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
SEA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SFG 
GPW 
 
ZWZA
SME 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
SP1 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich.
TLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
TLV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
TRI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
VVD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w roku obrotowym 2012.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku, a także przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy oraz zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G.
WTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 styczeń 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
WSE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
XPL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
YWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BBRY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.