00:52 | GMT: 22:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN z wyboru pracowników oraz zmian w statucie.
5AH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ADA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ALL 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
ATN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
DEM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DGT 
NC 
 
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta.
DRP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ESC 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EKP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FMO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GEN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany funkcji członka zarządu na funkcję prezesa zarządu.
GOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IMG 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ITX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ISG 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
NIN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 123.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
PGP 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
SOB 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
YCO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.