13:03 | GMT: 11:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
APE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BBD 
GPW 
 
Początek notowań spółki BBIDEVNFI (BBD) pod nazwą BBIDEV (BBD), w związku ze zmianą firmy.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CPL 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GEU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GNT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IMG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
ISC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PHR 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na NC 1.759.010 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PQA 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DRAGADOS S.A.
PIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PTW 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
PYL 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
QRK 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
SNK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 286.710 akcji zwykłych na okaziciela.
SEA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
STR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
URL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
EON.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.