09:02 | GMT: 07:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
11B 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na powołanie dwóch innych spółek kapitałowych.
BCI 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L, z wyłączeniem prawa poboru.
EBX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MNC 
GPW 
 
NWZA ws. rozporządzenia prawami do nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
MLG 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
VER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku.
PRO 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
RDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SKL 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru członka RN.
WDK 
NC 
 
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.