05:48 | GMT: 03:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC.
CAI 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
MAG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany zasad wynagradzania członków RN, wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji, wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzenia Dodatkowego Programu Opcji Menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu i in.
MRC 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
UNI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 230.452 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.