06:23 | GMT: 04:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BPH 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BTX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CTF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GET 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii E z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
ISC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INV 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 28 ZWZ z dnia 28.06.2013r ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) ksh, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, pokrycia kosztów NWZ, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MSX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NWG 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ogólnej liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany art. 3 ust. 1 statutu.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TIG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F na GPW, połączenia spółki EX-DEBT S.A. ze spółką Leonidas Capital S.A. oraz zmiany statutu.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
URL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WDB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EON.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.