22:54 | GMT: 20:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 6.358.296 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PGP 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru, a także przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o ich dopuszczenie i wprowadzenie na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PMT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E i F oraz PDA serii E i F oraz ich dematerializację, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A oraz ich dematerializację, powołania członka RN i zmiany statutu.