13:22 | GMT: 11:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.260.690 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EUR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ING 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,40 zł na akcję.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AIN 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ABS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BCI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BMX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BMX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BPM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DGT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DRU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, połączenia z ZP Formica sp. z o.o., wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EEI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FHD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GLG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
GEM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HMI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HLD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HOR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ISC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ITL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IMX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
JRH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KKM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MDV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
MSX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NWR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
O2O 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PCX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PRF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PRC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RAF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ROB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
RPC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SCM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SCM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SEA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SEN 
GPW 
 
ZWZA i NWZA
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SYN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UNT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VTG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WPX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALV.DE 
Euronext 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres RWE
RWE.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.