21:18 | GMT: 19:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,40 zł na akcję.
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ASA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
ATN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 7.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.303.698 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CLC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EFI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz wypłaty dywidendy.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ICM 
NC 
 
WZA
IVC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
JJO 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
LAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MIR 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,00 zł na akcję.
PCR 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu na akcje serii B i C.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PJP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SKN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
STT 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
STK 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
TLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
WWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WDB 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.