22:25 | GMT: 20:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji na okaziciela serii L, M, N, O.
BTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, dalszego istnienia spółki, wyboru członków oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CHS 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ELT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ENI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ESK 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.255 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członka RN.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
KSW 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MSX 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PCR 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PCE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PMT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TLV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat 2009-2010 oraz rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2013r.
WAX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.