09:22 | GMT: 07:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
BBA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
CFS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 WZA z 29.05.2014 roku oraz zmian w składzie RN.
HMP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IZB 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
KRS 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zbycia przedsiębiorstwa na rzecz MR. HOUSE EUROPE SA z siedzibą w Lublińcu oraz zmiany statutu.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały WZA z 19.02.2014, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
MNC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
MYS 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 384.200 serii A, 12.069.200 serii B, 768.925 serii C, 1.007.329 serii D, 71.428 serii E.
NET 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
NVT 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN.
OPN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
NVA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 na akcję.
TOA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
BARC.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KRFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.