02:25 | GMT: 01:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. zwolnienia byłego członka zarządu z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BFT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,00 zł na akcję.
BDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DBC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,18 zł na akcję.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii D, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym ustaleniem ostatecznej wartości podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
ERB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FSG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 4 WZA z 10 marca 2010 roku oraz zmian w składzie RN.
ICP 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MYS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NGS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok obrotowy 2013,zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PIL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PST 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TOR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VIA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.