08:54 | GMT: 06:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku.
VER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014.
NDA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VEL 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VOT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
wykres EMC
EMC.US 
NYSE 
 przed sesją
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją