07:52 | GMT: 05:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AWM 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CTF 
NC 
 
NWZA ws. m.in. zmiany Uchwały nr 19 WZA z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz zmiany statutu.
JHM 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
MOM 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PRN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RWD 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ZST 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela V emisji.
ZWC 
GPW 
 
NWZA ws. przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy oraz zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.