21:26 | GMT: 19:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości.
ASP 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CCE 
GPW 
 
NWZA ws. oceny działań akcjonariuszy, ustanowienia pełnomocnika spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DIN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A oraz praw do akcji serii A do obrotu na NC.
IOD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JHM 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
RVU 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
WWL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.852 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.