20:22 | GMT: 18:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AFH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmian w RN.
ATR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji i zmiany statutu, podziału zysku za rok 2014, wypłaty dywidendy za rok 2014, zasilenia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego.
EON 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
GKP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
HTN 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C w drodze subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty dywidendy.
QMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w 2014 roku.
VVD 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 5 podjętej przez ZWZA 15 kwietnia 2015 oraz zmiany statutu.