05:24 | GMT: 03:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.267 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BCM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FSG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
GCH 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z wnioskiem złożonym przez spółkę.
KPC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
MDG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu poprzez wykreślenie § 13 ust.4.
PRM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.188 akcji.
SFS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu.
TPM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie firmy i siedziby spółki, kontynuacji działalności spółki, wyrażenia zgody na prowadzenie przez zarząd spółki wielostronnych rozmów z potencjalnymi inwestorami, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz dokonania zmian osobowych w składzie RN.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Southbank Media Limited po cenie 20 zł za akcję.
VVD 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z MSSF i MSR oraz zatwierdzenia zmiany regulaminu RN.
ZEP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.