12:29 | GMT: 10:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ASM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 (6/2014) NWZ z 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EAH 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
EST 
GPW 
 
NWZA
EHG 
GPW 
 
NWZA
GLG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A i serii E w ramach subskrypcji prywatnej, połączenia akcji spółki GLG Pharma S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IMX 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Asseco Poland S.A. po cenie 6,01 zł za akcję.
PRN 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
RCW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN.
TER 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.