01:35 | GMT: 23:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GTK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu przewidującą m.in. zmianę firmy (nazwy) spółki, zmianę siedziby spółki oraz istotną zmianę przedmiotu działalności spółki.
GOB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu.
IFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MLB 
NC 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,07 zł na akcję.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 9 NWZ z 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
MSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
QNT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
VDS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r.–30.06.2015 r., wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia środków pozostałych z kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.