21:28 | GMT: 19:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AWM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 9/2011 NWZ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru, wykreślenia § 4b statutu, zmian w składzie RN oraz zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
KSG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
PMT 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 288.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.