18:38 | GMT: 16:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu i in.
ING 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,30 zł na akcję.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BCM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia wynagrodzenia członków komitetów wewnętrznych powołanych przez RN, zmiany w składzie RN oraz ustalenia kadencji powołanych członków RN.
BDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,14 zł na akcję.
CFS 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członków RN na nową kadencję.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DVL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MAG 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 66,15 zł za sztukę.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres MED
MED 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz zmiany statutu.
MRC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu.
MDS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
NEU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TPR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
UCG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.640.366 akcji zwykłych.
WTN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
BABA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2015 rok.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NWSA.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
REP.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.